BİLDİRİ GÖNDERME

Bildiri Gönderim Kuralları

 • Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir. Bildirilerini Türkçe sunmak isteyen katılımcılar, özetlerini Türkçe ve İngilizce olarak göndermelidirler. 
 • Kongrede sunulacak bildiriler özgün, psikolojik danışma ve rehberlik alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek ve alandaki temel sorunlara ışık tutacak nitelikte olmalıdır.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde e-kitap olarak basılacağı için imlâ kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığındaki kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).
 • Özet içinde kısaltma kullanılması hâlinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Çalışmaya ait en az 2 en fazla 4 anahtar sözcük verilmelidir.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 450-500 kelime arasında olmalıdır.
 • Özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde atıfta bulunulmamalıdır.
 • Özet metni içerisinde yazar bilgisi, başlık  veya anahtar kelimeler girilmemelidir. Anahtar kelimeler kısmına, anahtar kelimeler aralarında virgül ve bir boşluk verilerek girilmelidir.
 • Bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kongrede, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir.
 • Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim yer almamalıdır.
 • Bildiri şablonuna göre hazırlanan bildiri özetleri E-Özet Kitabı’nda yer alabilmesi için word dosyası olarak da sisteme yüklenmelidir.

Bildiri özet şablonuna ulaşmak için TIKLAYINIZ...

DUYURULAR

 • PDR Kongre 2019 Kongre Programı
 • Tam Metin E-Kitabı

TARİHLER

01 Ocak 2019   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması

20 Ağustos 2019   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

01 Eylül 2019   

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi

01-15 Eylül 2019   

Kongre Kayıt

30 Eylül 2019   

Kongre Programının Açıklanması

10 Ekim 2019   

Kongre
E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi

30 Ekim 2019   

Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

30 Kasım 2019   

Bildiri E-Tam Metin Kitabının Yayımlanması

15 Aralık 2019   

Dergilerin Yayınlanması