KAPSAM

- Okul psikolojik danışmanlığı


- Psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu


- Psikolojik danışman eğitiminde akreditasyon


- Rehberlik ve araştırma merkezi


- Okul PDR hizmetleri


- Kariyer psikolojik danışmanlığı


- Aile psikolojik danışmanlığı


- Rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı


- Bağımlılık psikolojik danışmanlığı


- Ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı

DUYURULAR

  • PDR Kongre 2019 Kongre Programı
  • Tam Metin E-Kitabı

TARİHLER

01 Ocak 2019   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması

20 Ağustos 2019   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

01 Eylül 2019   

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi

01-15 Eylül 2019   

Kongre Kayıt

30 Eylül 2019   

Kongre Programının Açıklanması

10 Ekim 2019   

Kongre
E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi

30 Ekim 2019   

Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

30 Kasım 2019   

Bildiri E-Tam Metin Kitabının Yayımlanması

15 Aralık 2019   

Dergilerin Yayınlanması