KAYIT BİLGİLERİ

KONGRE KAYIT BİLGİLERİ
 
Katılım Ücretleri
Kongreye katılmayı planlayan (bildiri ya da dinleyici olarak katılacak) tüm katılımcıların katılım ücreti ödemesi zorunludur. 

 • Ödenen katılım ücretleri iade edilmez.
 • Çok yazarlı çalışmalarda her bir bildiri için en az bir katılım ücreti yatırılacaktır.
 • Kayıt ücreti yatırılmayan bildiri programda yer almayacaktır.
 • Kongreye bizzat katılacak her bir katılımcının katılım ücreti yatırması gerekmektedir.
 • Sadece kayıt ücretini yatırıp kayıt olan ve sunumları gerçekleştirilen bildirilerin yazarlarına “KATILIM BELGESİ” verilecektir.
 • Kayıt ücreti yatırıp kayıt olan dinleyici katılımcılara (öğrenci, mezun ya da çalışan) “DİNLEYİCİ KATILIM BELGESİ” verilecektir.
 • PDRkongre2019 “Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR Der)” tarafından düzenlenmektedir. Dernek Bilim Kurulu ve diğer kurullarda yer alan öğretim üyelerinin hiçbir masrafını karşılamakla sorumlu değildir.
 • Katılım ücretine bilimsel programlara katılım, kongre çantası, kongre programı, yaka kartı ve katılım belgesi dahildir. Konaklama giderleri dahil değildir.
 • Katılım ücretine ulaşım ve konaklama ücretleri dahil değildir.
 • Lisans öğrencileri bildirili katılamazlar, hiç bir bildiriye adı yazılamaz.  Yıl içerisinde düzenlediğimiz PDR Öğrencileri Kongresine başvurabilirler.
 • Bildirisiz lisans öğrenci katılımcılar kongre esnasında kurumlarından alacakları öğrenci belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Ödemelere KDV dahildir.

 
Katılım Ücretleri


 
 

Kayıt İçin Son Tarih
15 Eylül 2019

Normal Kayıt

450 TL

Arş. Gör., Öğr. Gör. Psiklojik Dan.

400 TL

Lisansüstü Öğrenciler

350 TL

Lisans Öğrencileri
(Bildirisiz Katılım Belgesi verilecektir)

200 TL

 
Hesap Bilgileri


Banka Adı

Yapı Kredi Bankası Meşrutiyet Şubesi

Şube Kodu

156 Meşrutiyet Şubesi

Hesap No

55819697

IBAN Kodu

TR82 0006 7010 0000 0055 8196 97

Alıcı

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Der. İktisadi İşletme


DUYURULAR

 • PDR Kongre 2019 Kongre Programı
 • Tam Metin E-Kitabı

TARİHLER

01 Ocak 2019   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması

20 Ağustos 2019   

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

01 Eylül 2019   

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi

01-15 Eylül 2019   

Kongre Kayıt

30 Eylül 2019   

Kongre Programının Açıklanması

10 Ekim 2019   

Kongre
E-Kitap İçin Tam Metinlerin Gönderilmesi

30 Ekim 2019   

Tam Metin Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

30 Kasım 2019   

Bildiri E-Tam Metin Kitabının Yayımlanması

15 Aralık 2019   

Dergilerin Yayınlanması